content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Gaeilge

D’ainneoin an mhaolaithe oifigiúil ar úsáid na Gaeilge ag na hinstitiúidí Eorpacha, tá an Banc Ceannais Eorpach ag obair chun ábhair atá ceaptha don phobal i gcoitinne a tháirgeadh i nGaeilge. Beidh na táirgí tosaigh le feiceáil sa rannán “Oideachasúil” d’ár láithreán gréasáin (“Educational”), le hábhair roghnaithe eile á gcur ar fáil in am trátha.

back to top