content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu


Eesti keel

Millised veebilehe materjalid on kättesaadavad eesti keeles?

Rubriigis saab tutvuda Euroopa Keskpanga tegevuse ja asjakohaste õigusdokumentidega, sealhulgas EKP arvamustega.
Euroopa Keskpank

Rubriik annab ülevaate europangatähtedest ja nende turvaelementidest ning euro sularahale üleminekust.
Euro


Ehkki need rubriigid on ingliskeelsed, on paljud trükised ja dokumendid kättesaadavad ka eesti keeles.

Keele valik

Available languages

Mitmekeelsetel lehtedel saab keelt valida ülal paremal asuvalt menüüribalt.

Kui keelevalik on tehtud, muutub vastav keel vaikimisi kasutaja eeliskeeleks ning kuvatakse automaatselt keelevaliku nupu kõrval.