content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu


Slovenščina

Kje na tem spletnem mestu najdem informacije v slovenščini?

Tu so splošne informacije o tem, kaj Evropska centralna banka počne in kako deluje, ter dostop do pravnih dokumentov, vključno z mnenji ECB.
O Evropski centralni banki

Tu so predstavljeni eurobankovci in njihovi zaščitni elementi ter informacije o zamenjavi gotovine v euro.
Euro


V teh razdelkih je dostop do različnih publikacij in drugih dokumentov v slovenščini, čeprav so strani same v angleščini.

Kako lahko izberem jezik?

Available languages

Jezik lahko izberete v zgornjem desnem kotu na večjezičnih straneh.

Potem ko ste izbrali en jezik, bo ta jezik postal izbirni jezik uporabnika in bo avtomatično prikazan poleg gumba »ENGLISH«.