content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema

4 ta' Settembru 2020
Attiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb 548,767 1
2 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 359,531 907
  2.1 Ammonti riċevibbli mill-FMI 85,816 −7
  2.2 Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra 273,715 914
3 Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 27,548 −275
4 Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 13,813 2,274
  4.1 Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self 13,813 2,274
  4.2 Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
5 Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro 1,596,613 723
  5.1 Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament 1,568 −65
  5.2 Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal 1,595,045 794
  5.3 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  5.4 Operazzjonijiet irriversjati strutturali 0 0
  5.5 Faċilità tas-self marġinali 0 −5
  5.6 Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
6 Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 35,205 3,247
7 Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro 3,567,925 13,616
  7.1 Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja 3,366,167 14,936
  7.2 Titoli oħra 201,759 −1,320
8 Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro 22,804 0
9 Assi oħra 286,650 −1,872
Attiv totali 6,458,857 18,621
Passiv (miljuni ta’ EUR) Bilanċ Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri.
1 Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni 1,384,460 1,395
2 Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro 3,115,085 89,494
  2.1 Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) 2,621,915 72,560
  2.2 Faċilità tad-depożitu 493,170 16,934
  2.3 Depożiti b’terminu fiss 0 0
  2.4 Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar 0 0
  2.5 Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura 0 0
3 Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro 9,603 3,507
4 Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn 0 0
5 Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro 737,757 −84,492
  5.1 Amministrazzjoni pubblika 679,247 −84,489
  5.2 Obbligazzjonijiet oħra 58,510 −3
6 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro 209,904 5,722
7 Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 5,672 257
8 Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija 7,207 −185
  8.1 Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra 7,207 −185
  8.2 Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II 0 0
9 Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI 57,110 0
10 Obbligazzjonijiet oħra 280,195 2,964
11 Kontijiet ta’ rivalutazzjoni 542,941 0
12 Kapital u riżervi 108,922 −42
Passiv totali 6,458,857 18,621
8 September 2020
Commentary