content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

4 septembrie 2020
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 548 767 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 359 531 907
  2.1 Creanțe asupra FMI 85 816 −7
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 273 715 914
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 27 548 −275
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 813 2 274
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 813 2 274
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 596 613 723
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 568 −65
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 595 045 794
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 −5
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 35 205 3 247
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 3 567 925 13 616
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 3 366 167 14 936
  7.2 Alte titluri de valoare 201 759 −1 320
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 804 0
9 Alte active 286 650 −1 872
Total active 6 458 857 18 621
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 384 460 1 395
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 115 085 89 494
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 2 621 915 72 560
  2.2 Facilitatea de depozit 493 170 16 934
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 0 0
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 9 603 3 507
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 737 757 −84 492
  5.1 Administrație publică 679 247 −84 489
  5.2 Alte pasive 58 510 −3
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 209 904 5 722
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 5 672 257
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 7 207 −185
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 7 207 −185
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 57 110 0
10 Alte pasive 280 195 2 964
11 Conturi de reevaluare 542 941 0
12 Capital și rezerve 108 922 −42
Total pasive 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary