content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. september 2020
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 548 767 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 359 531 907
  2.1 Nõuded IMFi vastu 85 816 −7
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 273 715 914
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 27 548 −275
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 813 2 274
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 813 2 274
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 596 613 723
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 568 −65
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 595 045 794
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 −5
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 35 205 3 247
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 3 567 925 13 616
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 3 366 167 14 936
  7.2 Muud väärtpaberid 201 759 −1 320
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 804 0
9 Muud varad 286 650 −1 872
Varad kokku 6 458 857 18 621
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 384 460 1 395
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 115 085 89 494
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 2 621 915 72 560
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 493 170 16 934
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 9 603 3 507
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 737 757 −84 492
  5.1 Valitsussektor 679 247 −84 489
  5.2 Muud kohustused 58 510 −3
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 209 904 5 722
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 5 672 257
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 207 −185
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 207 −185
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 57 110 0
10 Muud kohustused 280 195 2 964
11 Ümberhindluskontod 542 941 0
12 Kapital ja reservid 108 922 −42
Kohustused kokku 6 458 857 18 621
8 September 2020
Commentary