content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Digitaalinen euro

EKP huolehtii eurosta kahdessa muodossa: se laskee liikkeeseen seteleitä ja tallettaa rahaa sähköisesti pankkien ja muiden rahalaitosten tileille.

Digitalisaatio on vaikuttanut monin tavoin elämäämme – myös siihen, miten maksuja suoritetaan. Uuden ajan digitaalinen euro olisi helppo, yleisesti hyväksytty, turvallinen ja luotettava maksuväline, joka olisi euroalueen kansalaisten käytettävissä ilman kustannuksia.
Digitaalinen euro olisi sähköistä keskuspankkirahaa, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti – kuten seteleillä, mutta digitaalisesti. Digitaalinen euro ei tulisi käteisrahan tilalle vaan sen rinnalle. Näin maksajilla olisi enemmän valinnanvaraa ja maksaminen olisi helppoa kaikille.

Eurojärjestelmä varmistaa jatkossakin, että eurosetelit ja ‑kolikot ovat kaikkien käytettävissä koko euroalueella.

”Euro kuuluu eurooppalaisille, ja meidän tehtävämme on pitää siitä huolta. Meillä täytyy tarvittaessa olla valmiudet ottaa käyttöön digitaalinen euro.”

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde

Miksi digitaalinen euro?

Digitaalinen euro nopeuttaisi ja helpottaisi maksamista, ja tekisi siitä turvallisempaa. Sen avulla voitaisiin tukea Euroopan talouden digitalisaatiota ja edistää vähittäismaksualan innovaatioita.

EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit selvittävät digitaalisen euron mukanaan tuomia etuja ja riskejä varmistaakseen, että raha vastaa edelleen eurooppalaisten tarpeita.

Digitaalista euroa käsittelevä raportti

Digitaalisen euron edut

Digitaalinen euro palvelisi samalla tavalla kuin euro muutoinkin, mutta siitä olisi erityistä hyötyä, jos käteistä ei enää haluttaisikaan käyttää.

Digitaalinen euro helpottaisi tilannetta, jos luonnonkatastrofien tai pandemioiden kaltaiset ääri-ilmiöt häiritsisivät perinteisten maksupalvelujen toimintaa. Oma digitaalinen raha voi olla tärkeä myös siksi, että euroalueen ulkopuolella hallinnoitujen digitaalisten maksutapojen yleistyminen voisi heikentää euroalueen rahoitusvakautta ja riippumattomuutta.

Millä aikataululla digitaalinen euro tulisi käyttöön?

Valmisteluvaiheessa hahmotellaan digitaalista euroa, kokeillaan eri vaihtoehtoja käytännössä ja käydään keskustelua sidosryhmien ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Vuoden 2021 puolivälissä päätetään, käynnistetäänkö hanke. Jos digitaalista euroa ryhdytään toteuttamaan, seuraavassa vaiheessa selvitetään käyttäjien ja palveluntarjoajien tarpeita.

Vaatii aikaa luoda turvallinen, tehokas ja helposti käytettävissä oleva digitaalinen raha. On varmistettava, että järjestelmät pysyvät ajan tasalla käyttäjien tarpeiden muuttuessa.

”Meidän on varmistettava, että rahamme on valmis tulevaisuuden haasteisiin. Emme voi jäädä katsomaan kehitystä sivusta.”

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta

Olemme analysoineet digitaaliseen euroon liittyviä etuja ja haasteita

Millainen digitaalisesta eurosta tulisi?

On vielä liian varhaista valita mitään tiettyä ratkaisua. EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien asiantuntijat ovat asettaneet digitaaliselle eurolle joukon perustavanlaatuisia vaatimuksia: Sen tulee olla helppokäyttöinen, kestävä, turvallinen, tehokas ja tietosuojan ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Nämä vaatimukset luovat hyvän pohjan.

Toistaiseksi digitaalista euroa ei ole vielä tarvittu, mutta jos tilanne sitä vaatii, meidän on oltava valmiina laskemaan sellainen liikkeeseen.

Huolehtiiko EKP digitaalisesta eurosta?

EKP palvelee eurooppalaisia huolehtimalla eurosta niin seteleinä kuin digitaalisessakin muodossa. Haluamme varmistaa, että rahamme arvo säilyy. Siksi on tärkeää, että keskuspankki vartioi ja sääntelee digitaalista euroa riippumatta siitä, missä muodossa se mahdollisesti toteutuu.

Digitaalinen euro olisi sähköistä keskuspankkirahaa, jolla ihmiset ja yritykset voisivat suorittaa maksuja nopeasti, helposti ja turvallisesti – kuten seteleillä, mutta digitaalisesti.

Eikö kyse ole kryptovaroista?

Kryptovarat poikkeavat perustavanlaatuisesti keskuspankkirahasta. Niiden hinta vaihtelee, sillä niillä ei ole todellista arvoa. Niiden taustalla ei ole mikään luotettava instituutio.

Digitaalisen euron käyttäjät voisivat luottaa siihen samalla tavoin kuin käteisrahaan, sillä molempien taustalla toimii keskuspankki, toisin kuin kryptovarojen ja stablecoin-valuuttojen kohdalla.

Oheistietoa: Mikä on bitcoin?

Osallistu keskusteluun!

Digitaalisen euron pitää vastata monenlaisten käyttäjien tarpeita, niin kuin euron yleensäkin. Sen suunnittelussa on otettava huomioon muutkin kuin rahapolitiikkaan tai rahoitusvakauteen vaikuttavat asiat.

Kysymme yleisön mielipidettä julkisessa kuulemisessa. Voit ottaa kantaa 12.1.2021 mennessä.

Heräsikö kysyttävää? Lähetä sähköpostia.

Digitaalisen aikakauden maksustrategia Euroopalle

Maksamisessa tapahtuu perustavanlaatuisia muutoksia, ja keskuspankeilla on tärkeä rooli muutosprosessissa. Maksamisen pitää palvella kuluttajien tarpeita ja pysyä eurooppalaisissa käsissä, ja siksi maksumarkkinoidemme pitää olla innovatiiviset ja kilpailukykyiset. Meillä on kattava strategia digitaalisen ajan maksupalveluja varten.

Parhaita paloja EKP:n järjestämästä konferenssista

Digiajan digitaalinen euro

Esitellessään digitaalista euroa koskevan raportin EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta totesi, että digitaalinen euro symboloisi edistystä ja Euroopan yhdentymistä digiajassa. EKP on euron käyttöönotosta alkaen taannut, että kansalaiset voivat luottaa yhteiseen rahaan. Digitaalinen euro olisi käteisen rinnalla kaikkien käytettävissä ja toisi valinnanvaraa myös maksutapoihin.

Fabio Panetta Euroopan parlamentin kuultavana

Puheita, haastatteluja ja julkaisuja