content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Een digitale euro

De ECB, de hoedster van de euro, biedt geld in twee vormen aan: via de uitgifte van bankbiljetten en via elektronische deposito's van banken en andere financiële instellingen bij de centrale bank.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit ons leven en heeft de manier waarop we betalen veranderd. In dit nieuwe tijdperk kan een digitale euro ervoor zorgen dat burgers in het eurogebied gratis toegang behouden tot een eenvoudig, universeel geaccepteerd, veilig en betrouwbaar betaalmiddel. Een digitale euro komt neer op een elektronische vorm van centralebankgeld die voor alle burgers en bedrijven toegankelijk is – vergelijkbaar met bankbiljetten, maar dan in digitale vorm. Een digitale euro kan contant geld niet vervangen, maar wel aanvullen. Digitaal en contant samen geven mensen meer mogelijkheden. Het wordt dus gemakkelijker om te betalen en de toegankelijkheid van financiële diensten verbetert.

Het Eurosysteem blijft ervoor zorgen dat alle burgers in het hele eurogebied toegang hebben tot eurobankbiljetten en -munten.

“De euro is van de Europeanen en wij zijn de hoedster ervan. We moeten klaarstaan om een digitale euro uit te geven, mocht dat nodig zijn.”

Christine Lagarde, president van de ECB

Waarom een digitale euro?

Een digitale euro kan uw dagelijkse betalingen sneller, eenvoudiger en veiliger maken, de digitalisering van de Europese economie ondersteunen en innovatie op het gebied van retailbetalingen actief aanmoedigen.

De ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied onderzoeken de voordelen en risico’s, zodat de munt zijn rol voor de Europeanen kan blijven spelen.

Rapport over een digitale euro

Welke andere voordelen heeft een digitale euro?

Een digitale euro moet de voordelen van de euro voor ons allemaal in stand houden en kan van pas komen in situaties waarin mensen liever niet meer contant willen betalen.

Een digitale euro zou helpen om de gevolgen van extreme gebeurtenissen – zoals natuurrampen of pandemieën – te verzachten, wanneer traditionele betalingsdiensten mogelijk niet langer functioneren. Daarnaast kan een digitale euro een cruciale rol spelen als mensen zouden overstappen op buitenlandse digitale betaalmiddelen, die de financiële stabiliteit en de monetaire soevereiniteit in het eurogebied kunnen ondermijnen.

Wanneer is het zover?

Tijdens de voorbereidingsfase werken we aan het concept, beginnen we te experimenten met mogelijke ontwerpen en spreken we met belanghebbenden en internationale partners. Rond medio 2021 beslissen we of we van start gaan met een digitale euro. Daarna volgt een onderzoeksfase in verband met gebruikerseisen en dienstverleners.

De ontwikkeling van een veilige, toegankelijke en efficiënte digitale munt kost tijd. We zullen ervoor zorgen dat de systemen die we gebruiken om te betalen, aan de behoeften van de gebruikers blijven beantwoorden.

“We moeten ervoor zorgen dat onze munt klaar is voor de toekomst. Niets doen is geen optie.”

Fabio Panetta, directielid van de ECB

We hebben de mogelijke voordelen en uitdagingen van een digitale euro geanalyseerd

Hoe zou een digitale euro eruit kunnen zien?

Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied hebben een aantal basisvereisten voor een digitale euro vastgesteld, onder meer op het vlak van toegankelijkheid, robuustheid, veiligheid, efficiëntie, privacy en overeenstemming met het recht. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe een digitale munt eruit kan zien.

Hoewel we tot nu toe geen digitale euro nodig hebben gehad, moeten we klaar zijn als de omstandigheden dat vereisen.

Gaat de ECB een digitale euro beheren?

De ECB is – namens de burgers van Europa – de hoedster van de euro, zowel van de bankbiljetten als van de euro in digitale vorm. We willen ervoor zorgen dat de waarde van ons geld behouden blijft en dat een digitale euro, in welke vorm ook, uiteindelijk door de centrale bank wordt gewaarborgd en gereguleerd.

Los van het ontwerp en de werking, zou een digitale euro een elektronische vorm van centralebankgeld zijn waarmee alle burgers en bedrijven op een snelle, gemakkelijke en veilige manier hun dagelijkse betalingen kunnen doen. Precies zoals met bankbiljetten, maar dan in digitale vorm.

Waarom zou een digitale euro geen cryptoactief zijn?

Cryptoactiva zijn fundamenteel verschillend van centralebankgeld: hun prijzen zijn volatiel, omdat ze geen intrinsieke waarde hebben en er geen betrouwbare instelling achter staat.

Een digitale euro zal even betrouwbaar zijn als bankbiljetten, aangezien ze beide door een centrale bank worden uitgegeven, wat bij cryptoactiva zoals stablecoins niet het geval is.

Explainer: wat is de bitcoin?

Laat ons weten wat u denkt!

Net als bij de euro die we al dagelijks gebruiken, moet het ontwerp van een digitale euro op de behoeften van een ruime groep gebruikers worden afgestemd. Daarom moeten alle mogelijke gevolgen van een digitale euro onderzocht worden, bijvoorbeeld voor het monetaire beleid en de financiële stabiliteit.

We zijn gestart met een openbare raadpleging – laat uiterlijk op 12 januari 2021 uw stem horen!

Vragen? Stuur ons een e-mail.

Een nieuwe horizon voor het pan-Europese betalingsverkeer

Onze manier van betalen ondergaat een fundamentele verandering en daarbij is een sleutelrol weggelegd voor de centrale banken. Het Europese betalingsverkeer moet berusten op een concurrerende, innovatieve markt, waar aan de vraag van de consument kan worden voldaan terwijl de Europese soevereiniteit behouden blijft. Tegen die achtergrond hebben we een uitgebreide strategie voor het betalingsverkeer in het digitale tijdperk geformuleerd.

De hoogtepunten van de ECB-conferentie bekijken

Een digitale euro voor het digitale tijdperk

Een digitale euro zou een digitaal symbool zijn van vooruitgang en integratie in Europa, zegt Fabio Panetta, directielid van de ECB, bij de presentatie van het rapport over de digitale euro. Sinds de invoering van de euro is het de taak van de ECB om ervoor te zorgen dat de bevolking vertrouwen in onze munt houdt. Net als contant geld zou de digitale euro er zijn voor iedereen. De nieuwe digitale munt moet meer keuze en betaalgemak bieden.

De hoorzitting bij het Europees Parlement bekijken

Toespraken, interviews en publicaties