content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Inte tillgängligt på svenska

Cash logistics

The table below shows the number of branches of credit institutions and of national central banks (NCBs) providing cash services in the euro area.

Country No. of NCBs' branches No. of Credit Institutions' branches
Belgium 1 6,188
Germany 36 25,779
Estonia 1 29
Ireland 1 1,788
Greece 17 1,680
Spain 16 20,823
France 43 38,075
Italy 35 23,480
Cyprus 1 247
Luxembourg 6 186
Latvia 1 95
Lithuania 2 114
Malta 1 73
Netherlands 1 818
Austria 1 4,021
Portugal 5 3,860
Slovenia 1 440
Slovakia 6 803
Finland 1 663
TOTAL   176 129,162
Source: ECB.
Last updated: 25 Oct 2021.
Reference period: end-Jun 2021

Alla sidor i detta avsnitt