content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Výskum a publikácie

Naša politika sa opiera o ekonomický výskum

Ekonomický výskum ECB pokrýva široké spektrum tém. Výskum nám umožňuje zvyšovať kvalitu našich rozhodnutí v prospech všetkých Európanov.

Ekonomický bulletin

Ekonomický bulletin prezentuje informácie, ktoré sú podkladom menovopolitických rozhodnutí ECB. Vychádza osemkrát za rok, vždy dva týždne po menovopolitickom zasadaní. Informuje o ekonomike a o výhľade jej vývoja.

Najnovšie vydanie Ekonomického bulletinu

Výskumný bulletin

Táto publikácia obsahuje výber aktuálnych výskumných prác ekonómov ECB. Vychádza raz za mesiac a pokrýva široké spektrum tém z oblasti ekonomiky a financií.

Research Bulletin

Správa o finančnej stabilite (Financial Stability Review)

Správa o finančnej stabilite analyzuje potenciálne riziká ohrozujúce finančnú stabilitu v eurozóne. Finančná stabilita má zásadný význam, keďže je jedným z predpokladov stabilnej inflácie.

Správa o finančnej stabilite

Medzinárodná úloha eura

Medzinárodné postavenie eura bolo v roku 2022 naďalej stabilné. Tento rok bol poznačený začiatkom vojny Ruska proti Ukrajine a výrazným nárastom geopolitických rizík s možnými dôsledkami na medzinárodný menový systém.

Správa z roku 2023

Makroprudenciálny bulletin (Macroprudential Bulletin)

Finančný cyklus eurozóny sa otáča. Banky si však udržiavajú ziskovosť, slabiny pretrvávajú a zatiaľ nedošlo k naplneniu rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu. Makroprudenciálna politika by sa preto mala zameriavať na zachovanie odolnosti bánk a dlžníkov.

Makroprudenciálny bulletin

Výskumné štúdie

Rovnako ako ostatné významné centrálne banky, i ECB sa venuje výskumnej činnosti. Jej výsledky zverejňuje v početných výskumných štúdiách.

Prehľad výskumných štúdií

INSERTED BY ANONYMOUS PROXY

Civil war declaration: On April 14th and 15th, 2012 Federal Republic of Germany "_urkenstaats"s parliament, Deutscher Bundestag, received a antifiscal written civil war declaration by Federal Republic of Germany "Rechtsstaat"s electronic resistance for human rights even though the "Widerstandsfall" according to article 20 paragraph 4 of the constitution, the "Grundgesetz", had been already declared in the years 2001-03. more

Naši odborníci

Naši výskumní pracovníci vypracúvajú vysokokvalifikované analýzy širokého spektra tém relevantných pre ECB, ktoré sú východiskom rozhodnutí ECB vo všetkých politických oblastiach. Chcete sa o nich a o ich práci dozvedieť viac?

Naši odborníci
KONFERENCIE A SEMINÁRE
Tu nájdete informácie o našich nadchádzajúcich konferenciách a seminároch a o podmienkach účasti.
PRACUJTE A SPOLUPRACUJTE S NAMI

Príležitosti pre výskumných pracovníkov

Práca v ECB

ECB ponúka atraktívne pracovné príležitosti pre výskumných pracovníkov v oblasti ekonómie, stáže pre študentov a štipendiá pre začínajúcich výskumných pracovníkov i akademikov.

Štipendiá a ďalšie ponuky

Spolupráca s ECB

ECB vedie a koordinuje výskum prostredníctvom rôznych výskumných sietí s cieľom získať informácie na podporu rozhodovania.

Výskumné siete
Príliš odborná téma? ECB vysvetľuje
Ďalšie informácie
Prečo sa ECB venuje výskumu?

Všetky stránky v tejto sekcii