content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Парична политика

Ценовата стабилност е най-добрият начин, по който паричната политика може да допринесе за икономическия растеж

В ЕЦБ главната ни цел е да поддържаме цените стабилни. Ние служим на гражданите в еврозоната, като работим за запазването на стойността на еврото. В този раздел ще научите за нашата стратегия на паричната политика, за инструментите, които използваме, и за това как те намират отражение във Вашето ежедневие.

Решения по паричната политика

На всеки шест седмици приемаме решения по паричната политика – определяме какво трябва да се направи, за да се задържи инфлацията на целевото равнище от 2%. Веднага след това председателят и заместник-председателят обясняват подробно решенията на пресконференция.

Решения по паричната политика и повече информация

Изявление за паричната политика

Вземаме решения по паричната политика на всеки шест седмици – определяме какво следва да се предприеме, за да се държи инфлацията под контрол. Те са обяснени накратко и на достъпен език в нагледната версия на изявлението.

Най-важното от нашето изявление за паричната политика

Какво представлява ЕЦБ?

ЕЦБ е създадена на 1 юни 1998 г. Тогава започнахме работата по подготовката за единната валута – еврото. Искате ли да научите повече за дейността на Европейската централна банка и нейната връзка с Вашето ежедневие?

Научете повече за ЕЦБ

Инструменти и мерки по политиките

Нашата парична политика влияе върху това колко Ви струва да вземете средства в заем и каква лихва ще получите за спестяванията си, така че да бъде осигурена стабилност на цените. Вижте как действат нашите инструменти и мерки.

Повече информация за нашите инструменти

Парични операции

Наред с определянето на основни лихвени проценти ние провеждаме операции на открития пазар. Вижте актуална информация за тези операции.

Повече информация
COVID-19
Нашите мерки във връзка с пандемията
ПРОЗРАЧНОСТ

Научете повече за обосновката на решенията ни по паричната политика

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЯТА ПО ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Ние публикуваме съобщения за заседанията на Управителния съвет, на които се приемат решенията. В тези документи се представя в резюме протичането на разискванията.

Съобщения за паричната политика

ИКОНОМИЧЕСКИ БЮЛЕТИН

Икономическият бюлетин представя повече информация за икономическите, финансовите и паричните тенденции, въз основа на които вземаме нашите решения по паричната политика.

Повече информация
За неспециалисти: Прочетете нашата обяснителна статия
Научете повече
Какво представлява паричната политика?

Всички страници в този раздел