content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
European Central Bank - eurosystem
Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

An euro

Tugann an euro le chéile sinn

Is meabhrú soiléir, laethúil iad nótaí bainc agus boinn euro ar an tsaoirse, ar an áisiúlacht agus ar na deiseanna a thugann an tAontas Eorpach duit.

An 1 Eanáir 1999, sheol 11 Bhallstát an euro mar airgeadra coiteann nua. Airgeadra leictreonach a bhí sa euro ar dtús. Tugadh nótaí bainc agus boinn euro isteach trí bliana ina dhiaidh sin.

Sa lá atá inniu ann, is é an euro an t-airgeadra atá ag 20 Ballstát agus ag os cionn 346 mhilliún Eorpach. Tá sé ar cheann de na hairgeadraí is tábhachtaí ar domhan agus tá sé de chúram orainn sa Bhanc Ceannais Eorpach a luach a chosaint.

Nótaí bainc amach anseo

Táimid ag forbairt nótaí bainc nua a bheidh i gcúrsaíocht amach anseo chun iad a dhéanamh níos sláine, níos inbhuanaithe agus go mbeidh níos mó luí ag muintir na hEorpa de gach aois agus cúlra leo. Faigh amach faoi na céimeanna éagsúla sa phróiseas agus conas is féidir leat páirt a ghlacadh ann.

Faigh tuilleadh eolais faoinár bpleananna le haghaidh nótaí bainc a bheidh ann amach anseo

Cén fáth a bhfuil airgead tirim tábhachtach?

Cé go bhfuil níos mó íocaíochtaí digiteacha á n-úsáid ag daoine, tá airgead tirim fíor-riachtanach i gcónaí agus tá ról tábhachtach aige. Is é an t-aon chineál airgid is féidir a bheith faoi úinéireacht agus in úsáid go díreach ag duine ar bith é. Ceadaíonn airgead tirim neamhspleáchas, príobháideacht agus cuimsiú sóisialta agus níl sé chomh leochaileach don chibearchoireacht ná don chalaois. Agus, toisc gur airgead bainc ceannais é, tá sé cosanta i gcoinne mainneachtana.

Foghlaim níos mó faoi ról an airgid thirim

Straitéis airgid an Eurochórais

Tá cúig chuspóir straitéiseacha ag an mBanc Ceannais Eorpach agus ag bainc cheannais an limistéir euro le cinntiú go mbeidh tú in ann airgead tirim a roghnú mar mhodh íocaíochta inniu agus amach anseo. Lenár straitéis, cinntítear go bhfuil fáil fhorleathan ar airgead tirim agus go nglactar leis mar mhodh íocaíochta iomaíoch iontaofa agus mar stór luacha.

Ár gcuspóirí straitéiseacha maidir le hairgead tirim

Níos láidre le chéile

Tá ár saol níos éasca a bhuí leis an euro toisc gur simplí atá sé ar dhaoine obair, trádáil, staidéar agus maireachtáil thar lear. Oibrímid sa Bhanc Ceannais Euro ar mhaithe le todhchaí ina mbeidh tú in ann tuilleadh tairbhe fós a bhaint as an euro.

An tUachtarán Lagarde: cé dó a sheasann an euro?

Cén chaoi a gcuidíonn an euro le hEorpaigh gnó a dhéanamh?

Is iad fiontair bheaga agus mheánmhéide crann taca gheilleagar an limistéir euro. Faigh amach cén chaoi a mbaineann fiontraithe agus úinéirí gnólachtaí beaga leas as an airgeadra aonair.

Féach

Nótaí bainc sábháilte agus buanseasmhacha

Infheistímid i dtaighde ar theicneolaíochtaí nua ionas go mbeidh na nótaí bainc a úsáideann tú níos sábháilte agus go mbeidh siad níos frithsheasmhaí in aghaidh caithimh agus cuimilte. Idir 2013 agus 2019, sheolamar an dara sraith nótaí bainc, sraith Europa, a bhfuil gnéithe nuálacha slándála le sonrú inti.

Foghlaim faoi na gnéithe slándála

Tá sraith Europa curtha í gcrích againn

Cuireadh na nótaí bainc €100 agus €200 nua i gcúrsaíocht i mí na Bealtaine 2019. Is iad sin na nótaí deireanacha i sraith nótaí bainc Europa ar nótaí níos marthanaí iad a bhfuil gnéithe slándála nua acu.

Breathnaigh ar nótaí bainc euro in 3D
DAOINE GAIRMIÚLA A OIBRÍONN LE hAIRGEAD TIRIM
An láimhseálaí gairmiúil airgid thirim thú ó bhanc tráchtála, ó oifig an phoist nó ó eagraíocht eile?
TUILLEADH FAOIN EURO

Faigh tuilleadh ábhair a bhaineann le nótaí bainc

Sonraí maidir le cúrsaíocht nótaí bainc

Scrúdaímid cúrsaíocht agus éileamh nótaí bainc euro go cúramach ionas go mbeidh rochtain agatsa i gcónaí ar nótaí bainc euro.

Staitisticí maidir le cúrsaíocht nótaí bainc agus bonn

Ról idirnáisiúnta an euro

Tá an euro ar cheann de na hairgeadraí is tábhachtaí ar domhan. Coimeádaimid súil ar úsáid an euro lasmuigh den limistéar euro agus tuairiscímid ar an úsáid sin.

Léigh an tuairisc is déanaí uainn

Gach leathanach sa rannóg seo