content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

En digital euro

ECB är eurons väktare och i denna roll utfärdar vi valutan i två former. Vi ger ut sedlar och vi transfererar elektronisk inlåning till banker och andra finansinstitut.

Digitaliseringen har spridit sig till varje hörn av våra liv och förändrat vårt sätt att betala. I denna nya era skulle en digital euro se till att medborgarna i euroområdet har tillgång till enkla, allmänt accepterade, säkra och tillförlitliga betalningsmedel.

En digital euro skulle vara en elektronisk form av centralbankspengar, tillgänglig för alla invånare och företag – precis som sedlar, men i digital form. Den ska inte ersätta kontanter, utan är tänkt att vara ett komplement. Det skulle både ge människor fler valmöjligheter om hur de kan betala och underlätta dessa betalningar, och på så vis främja ekonomisk integration.

Eurosystemet kommer att fortsätta att se till att alla medborgare i hela euroområdet har tillgång till eurosedlar och euromynt.

”Euron tillhör européerna och vi är dess väktare. Vi bör vara redo att ge ut en digital euro om behovet skulle uppstå.”

Christine Lagarde, ECB:s ordförande

Varför en digital euro?

En digital euro skulle göra dina dagliga betalningar snabbare, enklare och säkrare. Den skulle kunna stödja digitalisering av den europeiska ekonomin och aktivt främja innovation inom betalningar.

ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet undersöker fördelarna och riskerna för att säkerställa att pengarna fortsätter att tjäna européerna väl.

Rapport om en digital euro

Vilka andra fördelar finns det med en digital euro?

En digital euro skulle bevara de fördelar som vi alla har med euron. Den skulle göra det lättare att hantera situationer där människor inte längre föredrar kontanter.

Den skulle bidra till att dämpa effekterna av extrema händelser – såsom naturkatastrofer eller pandemier – när traditionella betaltjänster kanske inte längre fungerar. Den skulle också kunna vara mycket viktig om människor började använda sig av utländska digitala betalningsmedel, vilket skulle kunna undergräva den finansiella stabiliteten och den monetära suveräniteten i euroområdet.

När kommer en digital euro att vara redo?

Under förberedelsefasen arbetar vi med idéutkastet och inleder praktiska försök med möjlig utformning, och vi diskuterar med berörda aktörer och internationella parter. Mot mitten av 2021 kommer vi att besluta om vi ska lansera ett digitalt europrojekt. Därefter kommer en utredningsfas om användarkrav och tjänsteleverantörer.

Att utveckla en säker, tillgänglig och effektiv digital valuta är ett tidskrävande projekt. Vi kommer att se till att våra betalningssystem håller jämna steg med behoven hos användarna.

”Vi måste se till att vår valuta är rustad för framtiden. Passivitet är inget alternativ.”

Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion

Vi har analyserat möjliga fördelar och utmaningar med en digital euro

Hur skulle den se ut?

Det är för tidigt att identifiera någon specifik typ av digital euro. Experter från ECB och euroområdets nationella centralbanker har fastställt ett antal grundläggande krav som en digital euro ska uppfylla – lättillgänglighet, stabilitet, säkerhet, effektivitet, integritet och att den följer lagstiftningen. Dessa krav kommer att hjälpa oss att fastställa hur den kan se ut.

Även om en digital euro ännu inte har varit nödvändig bör vi vara redo den dagen den blir det.

Kommer ECB att förvalta en digital euro?

ECB är förvaltare av euron för det europeiska folkets räkning och är det oavsett om det rör sig om sedlar eller euro i digital form. Vi vill se till att värdet på våra pengar bevaras och att alla former av digital euro i slutändan skyddas och regleras av centralbanken.

Oavsett utformning och funktion skulle en digital euro vara en elektronisk form av centralbankspengar. Den skulle bli tillgänglig för alla invånare och företag precis som sedlar, men vara i digital form och möjliggöra snabbare, lättare och säkrare dagliga betalningar.

Varför skulle en digital euro inte vara en kryptotillgång?

Kryptotillgångar skiljer sig fundamentalt från centralbankspengar. Priserna på dem är volatila eftersom de saknar egenvärde och det inte finns någon tillförlitlig institution som stöder dem.

Personer som använder en digital euro skulle se den som lika tillförlitlig som kontanter eftersom båda stöds av en centralbank. Detta stöd har inte kryptovalutor som stablecoins.

Förklaring: Vad är bitcoin?

Dela din åsikt med oss!

Precis som den euro vi använder varje dag bör utformningen av en digital euro tillgodose behoven hos ett brett spektrum av användare. Samtliga bedömningar måste därför ta hänsyn till allt den innebär, till exempel effekterna för penningpolitiken och den finansiella stabiliteten.

Vi har inlett ett offentligt samråd: tyck till t.o.m. den 12 januari 2021.

Har du frågor? Kontakta oss via e-post

En ny horisont för alleuropeiska betalningar

Betalningar genomgår en fundamental förändring och centralbanker spelar en avgörande roll i processen. Europeiska betalningar måste underbyggas av en innovativ och konkurrenskraftig marknad som kan möta konsumenternas krav och samtidigt bevara europeisk suveränitet. Följaktligen har vi upprättat en övergripande betalningsstrategi för den digitala tidsåldern.

Titta på höjdpunkterna från ECB:s konferens

En digital euro för den digitala eran

En digital euro skulle vara en digital symbol för integration i Europa sa Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion, när han presenterade rapporten om en digital euro. Sedan eurons införande är det ECB som har ansvaret för att upprätthålla medborgarnas förtroende för vår valuta. Tillsammans med kontanter skulle en digital euro vara tillgänglig för alla, ge fler möjligheter och underlätta tillgången till betalningssätt.

Lyssna på utfrågningen i Europaparlamentet

Tal, intervjuer och publikationer