content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Cyfrowe euro

EBC jako instytucja stojąca na straży euro udostępnia tę walutę w dwóch postaciach: emituje banknoty oraz przekazuje depozyty elektroniczne na rachunki banków i innych instytucji finansowych.

Cyfryzacja dosięgła wszystkich aspektów naszego życia. Zmieniła także sposób dokonywania płatności. Cyfrowe euro gwarantowałoby obywatelom strefy euro wolny dostęp do prostego, powszechnie akceptowanego, bezpiecznego i wiarygodnego środka płatniczego.
Cyfrowe euro byłoby elektronicznym pieniądzem banku centralnego – tak jak banknoty, ale w formie cyfrowej – dostępnym dla wszystkich ludzi i firm. Nie ma zastąpić gotówki, tylko stanowić dodatkowy środek płatniczy. Dzięki tej kombinacji zwiększy się wybór sposobów płacenia, a samo dokonywanie płatności stanie się łatwiejsze. Pomoże to chronić społeczeństwo przed wykluczeniem cyfrowym.

Eurosystem będzie nadal dbać o to, żeby w całej strefie euro wszyscy mieli dostęp do banknotów i monet.

„Euro należy do Europejczyków, a my mamy go strzec. Powinniśmy być gotowi na jego emisję w postaci cyfrowej, kiedy zajdzie taka potrzeba”.

Christine Lagarde, prezes EBC

Po co wprowadzać cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej pozwoliłoby szybciej, łatwiej i bezpieczniej dokonywać codziennych płatności. Wspomogłoby też proces cyfryzacji gospodarki europejskiej i stanowiło zachętę do rozwijania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie płatności detalicznych.

EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro chcą, żeby pieniądz nadal dobrze służył Europejczykom, więc analizują związane z nim korzyści i zagrożenia.

Raport na temat cyfrowego euro

Jakie jeszcze zalety miałoby cyfrowe euro?

Euro w postaci cyfrowej chroniłoby korzyści, jakie daje nam wszystkim wspólna waluta. Byłoby zwłaszcza przydatne w sytuacjach, kiedy gotówka nie będzie już preferowanym sposobem płacenia.

Łagodziłoby też skutki nadzwyczajnych zdarzeń – takich jak klęski żywiołowe czy pandemie – które mogą uniemożliwić dostęp do tradycyjnych usług płatniczych. Stałoby się ponadto niezwykle potrzebne, gdyby mieszkańcy strefy euro zaczęli przechodzić na zagraniczne cyfrowe środki płatnicze, co mogłoby zagrozić stabilności finansowej i niezależności monetarnej całej strefy.

Kiedy będzie gotowe?

Podczas fazy wstępnej opracowujemy koncepcję cyfrowego euro, zaczynamy eksperymenty nad jego konstrukcją oraz rozmawiamy z interesariuszami i naszymi międzynarodowymi partnerami. Około połowy 2021 roku zdecydujemy, czy rozpocząć projekt rozwoju cyfrowego euro. W następnej fazie badalibyśmy oczekiwania użytkowników i dostawców usług finansowych.

Stworzenie bezpiecznej, ogólnodostępnej i sprawnie działającej waluty cyfrowej na pewno wymaga czasu. Zadbamy jednak o to, żeby systemy do obsługi płatności nadążały za potrzebami użytkowników.

„Musimy sprawić, że nasza waluta będzie dobrze przygotowana na przyszłość. Nie możemy pozostawać bierni”.

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

Przeanalizowaliśmy potencjalne korzyści i wyzwania związane z cyfrowym euro

Jakie ma być to cyfrowe euro?

Jest jeszcze za wcześnie na wskazanie konkretnego modelu. Na razie eksperci z EBC i krajowych banków centralnych ze strefy euro określili podstawowe wymagania, obejmujące łatwość dostępu, solidną konstrukcję, bezpieczeństwo, skuteczność, ochronę prywatności oraz zgodność z prawem. Pomogą nam one określić docelowy kształt tej waluty.

Chociaż dotychczas cyfrowe euro nie było potrzebne, musimy być gotowi na moment, kiedy sytuacja się zmieni.

Czy cyfrowym euro będzie zarządzać EBC?

EBC stoi na straży euro – czy to w formie banknotów, czy w postaci cyfrowej – w interesie europejskiego społeczeństwa. Chcemy mieć pewność, że nic nie zaszkodzi wartości naszej waluty, a euro w wybranej postaci cyfrowej będzie chronione i regulowane przez bank centralny.

Niezależnie od ostatecznegoj modelu i sposobu działania, cyfrowe euro byłoby elektronicznym pieniądzem banku centralnego – tak jak banknoty, tylko w formie cyfrowej – dostępnym dla wszystkich ludzi i firm, który pozwalałby szybko, łatwo i bezpiecznie dokonywać codziennych płatności.

Dlaczego cyfrowe euro nie zaliczałoby się do kryptoaktywów?

Kryptoaktywa różnią się zasadniczo od pieniądza banku centralnego: ponieważ same w sobie nie mają wartości, ich ceny są zmienne, a także nie stoi za nimi żadna odpowiedzialna instytucja.

Natomiast cyfrowe euro ma być równie pewne jak gotówka, ponieważ – w przeciwieństwie do kryptoaktywów, np. stablecoinów – za obie te postaci będzie odpowiadać bank centralny.

Warto wiedzieć: Co to jest bitcoin?

Podziel się z nami swoją opinią

Konstrukcja waluty cyfrowej, tak jak pieniędzy, którymi posługujemy się na co dzień, powinna spełniać potrzeby szerokiego grona użytkowników. Zatem przy jej ocenie należy uwzględnić wszystkie implikacje, również dla polityki pieniężnej i stabilności finansowej.

Rozpoczęliśmy konsultacje publiczne – zabierz w nich głos, masz czas do 12 stycznia 2021!

Zapraszamy do zadawania pytań drogą mejlową.

Nowe horyzonty dla płatności paneuropejskich

Sposób dokonywania płatności obecnie fundamentalnie się zmienia. Banki centralne powinny odgrywać w tym procesie kluczową rolę. Podstawą rozwiązań płatniczych w Europie musi być konkurencyjny i innowacyjny rynek, zdolny z jednej strony sprostać oczekiwaniom konsumentów, a z drugiej – utrzymać niezależność Europy. W takim kontekście określiliśmy kompleksową strategię dla płatności w epoce cyfrowej.

Skrótowa relacja z konferencji EBC „A new horizon for pan-European payments”

Cyfrowe euro na cyfrowe czasy

Przedstawiając raport na temat cyfrowego euro, członek Zarządu EBC Fabio Panetta powiedział, że byłoby ono niematerialnym symbolem postępu i integracji Europy. Odkąd wprowadzono euro, EBC dba o utrzymanie zaufania społecznego do naszej waluty. Cyfrowe euro, z którego wszyscy będą mogli korzystać, zapewni w połączeniu z pieniądzem gotówkowym większy wybór i lepszą dostępność sposobów płacenia.

Obejrzyj wysłuchanie przed Parlamentem Europejskim

Przemówienia, wywiady i publikacje