content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Euro diġitali

Il-BĊE, bħala gwardjan tal-euro, jipprovdi munita f’żewġ forom: aħna noħorġu karti tal-flus u nittrasferixxu depożiti elettroniċi lil banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra.

Id-diġitalizzazzjoni nfirxet f’kull rokna ta’ ħajjitna u ttrasformat il-mod kif inħallsu. F’din l-era ġdida, euro diġitali jiggarantixxi li ċ-ċittadini fiż-żona tal-euro jistgħu jkollhom aċċess bla spejjeż għal mezz ta’ pagament sempliċi, aċċettat universalment, sigur u affidabbli.

Euro diġitali jkun forma elettronika ta' flus ta' bank ċentrali aċċessibbli għaċ-cittadini u l-impriżi kollha – bħall-karti tal-flus imma f'forma diġitali. Mhuwiex maħsub biex jissostitwixxi l-flus kontanti, iżda pjuttost biex jikkomplementahom. Flimkien, jagħtu lin-nies aktar għażliet dwar kif iħallsu, u jagħmluha aktar faċli għalihom biex jagħmlu dan, u b’hekk tiżdied l-inklużjoni finanzjarja.

L-Eurosistema se tkompli tiżgura li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-karti tal-flus u l-muniti tal-euro fiż-żona tal-euro kollha.

“L-euro jappartjeni għall-Ewropej u aħna l-gwardjan tiegħu. Għandna nkunu lesti li noħorġu euro diġitali, jekk tinqala’ l-ħtieġa.”

Christine Lagarde, President tal-BĊE

Għaliex euro diġitali?

Euro diġitali jagħmel il-pagamenti tiegħek ta’ kuljum aktar rapidi, eħfef u aktar siguri. Dan jista’ jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea u jinkoraġġixxi b’mod attiv l-innovazzjoni fil-pagamenti bl-imnut.

Il-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro qed jesploraw il-benefiċċji u r-riskji sabiex il-flus ikomplu jservu tajjeb lill-Ewropej.

Rapport dwar l-euro diġitali

X’inhuma l-benefiċċji l-oħra ta’ euro diġitali?

Euro diġitali jippreserva l-benefiċċji li l-euro jipprovdi lilna lkoll. Dan jgħin biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet li fihom in-nies ma jibqgħux jippreferu l-flus kontanti.

Dan jgħin biex jittaffa l-impatt ta’ avvenimenti estremi — bħal diżastri naturali jew pandemiji — meta s-servizzi ta’ pagament tradizzjonali jistgħu ma jibqgħux jiffunzjonaw. Jista’ jkun kruċjali wkoll li n-nies jirrikorru għal mezzi ta’ pagament diġitali barranin, li jistgħu jdgħajfu l-istabbiltà finanzjarja u s-sovranità monetarja fiż-żona tal-euro.

Meta se jkun lest?

Matul il-fażi ta’ tħejjija, qed naħdmu fuq il-kunċett, nibdew sperimentazzjoni prattika fuq disinji possibbli, u niddiskutu mal-partijiet ikkonċernati u s-sħab internazzjonali. Lejn nofs l-2021 ser niddeċiedu jekk invarawx proġett diġitali tal-euro. Dan se jkun segwit minn fażi ta’ investigazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-utenti u l-fornituri tas-servizzi.

Ikun hemm bżonn iż-żmien biex tiġi żviluppata munita diġitali sigura, aċċessibbli u effiċjenti. Se niżguraw li s-sistemi li nużaw biex inħallsu jlaħħqu mal-ħtiġijiet tan-nies li jużawhom.

“Jeħtieġ li niżguraw li l-munita tagħna tkun adattata għall-futur. In-nuqqas ta’ azzjoni mhijiex għażla.”

Fabio Panetta, Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE

Analizzajna l-benefiċċji u l-isfidi possibbli ta’ euro diġitali

X’sura jista’ jkollu?

Għadu kmieni wisq biex jiġi identifikat kwalunkwe tip speċifiku ta’ euro diġitali. L-esperti mill-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro stabbilixxew għadd ta’ rekwiżiti bażiċi għal euro diġitali, bħall-aċċessibbiltà faċli, ir-robustezza, is-sigurezza, l-effiċjenza, il-privatezza u l-konformità mal-liġi. Dawn se jgħinuna niddefinixxu x’sura jista’ jieħu.

Anki jekk s’issa ma kienx hemm bżonn ta’ euro diġitali, għandna nkunu lesti jekk u meta l-iżviluppi jkunu tali li jkun meħtieġ wieħed.

Il-BĊE se jiġġestixxi euro diġitali?

Il-BĊE huwa l-kustodju tal-euro, kemm bħala karti tal-flus kif ukoll f’forma diġitali, f’isem il-poplu tal-Ewropa. Irridu niżguraw li l-valur ta’ flusna jiġi ppreservat u li kwalunkwe forma ta’ euro diġitali fl-aħħar mill-aħħar tiġi ssalvagwardjata u rregolata mill-bank ċentrali.

Ikun xi jkun id-disinn u l-funzjonalità tal-euro diġitali, dan ikun forma elettronika ta’ flus ta’ bank ċentrali aċċessibbli għaċ-ċittadini u l-impriżi kollha – bħal karti tal-flus, iżda f’forma diġitali – biex jagħmlu l-pagamenti ta’ kuljum tagħhom b’mod mgħaġġel, faċli u sigur.

Għaliex l-euro diġitali ma jkunx kriptoassi?

Il-kriptoassi huma fundamentalment differenti mill-flus tal-bank ċentrali: il-prezzijiet tagħhom huma volatili minħabba li m’għandhomx valur intrinsiku u m’hemm l-ebda istituzzjoni affidabbli li tappoġġahom.

In-nies li jużaw euro diġitali jkollhom l-istess livell ta’ fiduċja bħall-flus kontanti, peress li t-tnejn huma appoġġati minn bank ċentrali, li hija xi ħaġa li kriptoassi bħal stablecoins ma jistgħux jipprovdu.

Niċċaraw: X'inhi l-bitcoin?

Aqsam l-opinjoni tiegħek magħna!

Bħall-euro li diġà nużaw kuljum, id-disinn ta’ euro diġitali għandu jissodisfa l-ħtiġijiet ta’ firxa wiesgħa ta’ utenti. Kwalunkwe valutazzjoni għandha għalhekk tqis l-implikazzjonijiet kollha tagħha, pereżempju għall-politika monetarja u l-istabbiltà finanzjarja.

Nedejna konsultazzjoni pubblika: għidilna kif taħsibha sat-12 ta' Jannar 2021!

Għandek iktar mistoqsijiet? Ibgħatilna email.

Orizzont ġdid għall-pagamenti pan-Ewropej

Il-pagamenti għaddejjin minn bidla fundamentali, u l-banek ċentrali għandhom rwol ewlieni x’jaqdu f’dan il-proċess. Il-pagamenti Ewropej għandhom ikunu sostnuti minn suq kompetittiv u innovattiv li kapaċi jissodisfa d-domanda tal-konsumatur filwaqt li jippreserva s-sovranità Ewropea. F’dan il-kuntest stabbilixxejna strateġija komprensiva ta’ pagamenti għall-era diġitali.

Agħti ħarsa lejn il-punti ewlenin minn konferenza tal-BĊE

Euro diġitali għal era diġitali

Euro diġitali jkun simbolu diġitali tal-progress u l-integrazzjoni fl-Ewropa, qal il-membru tal-Bord Eżekuttiv Fabio Panetta meta ppreżenta r-rapport dwar euro diġitali. Mill-introduzzjoni tal-euro, il-BĊE kien responsabbli għall-preservazzjoni tal-fiduċja taċ-ċittadini fil-munita tagħna. Flimkien mal-flus kontanti, euro diġitali jkun aċċessibbli għal kulħadd u joffri għażla akbar u aċċess aktar faċli għal modi ta’ ħlas.

Ara s-seduta tal-Parlament Ewropew

Diskorsi, intervisti u pubblikazzjonijiet