content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Digitālais euro

ECB kā euro sargs nodrošina divu veidu valūtu – mēs emitējam banknotes un veicam elektronisko noguldījumu pārvedumus bankām un citām finanšu iestādēm.

Digitalizācija skārusi visas mūsu dzīves jomas un mainījusi maksājumu veikšanas veidus. Šajā jaunajā laikmetā digitālais euro nodrošinās, ka euro zonas iedzīvotāji saglabā brīvu piekļuvi vienkāršam, vispārpieņemtam, drošam un uzticamam maksāšanas līdzeklim.

Digitālais euro būs elektronisks centrālās bankas naudas līdzekļu veids, kas pieejams visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem – līdzīgi kā banknotes, tikai digitālā veidā. Tas neaizstās euro, bet papildinās to. Tie abi kopā cilvēkiem sniegs vairāk iespēju izvēlēties, kā veikt maksājumus, un arī padarīs maksāšanas procesu vienkāršāku, tādējādi uzlabojot finansiālo iekļautību.

Eurosistēma turpinās nodrošināt visiem euro zonas iedzīvotājiem piekļuvi euro banknotēm un monētām.

"Euro pieder eiropiešiem un mūsu uzdevums ir to sargāt. Mums jābūt gataviem nepieciešamības gadījumā laist apgrozībā digitālo euro."

ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde)

Kāpēc digitālais euro?

Digitālais euro padarītu ikdienas maksājumus ātrākus, vienkāršākus un drošākus. Tas varētu veicināt Eiropas tautsaimniecības digitalizāciju un aktīvi mudināt īstenot inovācijas neliela apjoma maksājumu jomā.

ECB un euro zonas valstu centrālās bankas veic ieguvumu un risku izpēti, lai nauda arī turpmāk varētu sekmīgi kalpot eiropiešiem.

Ziņojums par digitālo euro

Kādas vēl priekšrocības piedāvā digitālais euro?

Digitālais euro saglabātu tās priekšrocības, ko mums visiem nodrošina euro. Tas palīdzētu situācijās, kad cilvēki vairs nevēlētos izmantot skaidro naudu.

Tas palīdzētu mazināt ārkārtēju notikumu, piemēram, dabas katastrofu vai pandēmiju, ietekmi, kad tradicionālie maksājumu pakalpojumi, iespējams, vairs nedarbotos. Tas arī varētu būt ļoti būtisks, ja cilvēki sāktu izmantot ārvalstu digitālos maksāšanas līdzekļus, kas varētu apdraudēt euro zonas finanšu stabilitāti un monetāro suverenitāti.

Kad tas būs gatavs?

Sagatavošanās posmā mēs izstrādājam digitālā euro koncepciju, sākam praktiskus dažādu dizainu izmēģinājumus un veicam apspriedes ar ieinteresētajām pusēm un starptautiskajiem partneriem. 2021. gada vidū pieņemsim lēmumu par digitālā euro projekta uzsākšanu. Pēc šā lēmuma pieņemšanas būs izpētes posms, kura laikā noskaidrosim lietotāju prasības un iespējamos pakalpojumu sniedzējus.

Būs nepieciešams laiks, lai izveidotu drošu, pieejamu un efektīvu digitālo valūtu. Mēs nodrošināsim, ka mūsu izmantotās maksājumu sistēmas turpinās apmierināt visas lietotāju prasības.

"Mums jānodrošina, ka mūsu valūta būs piemērota nākotnei. Nevaram atļauties bezdarbību."

ECB Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta)

Esam veikuši iespējamo digitālā euro priekšrocību un problēmu analīzi

Kā tas varētu izskatīties?

Pagaidām grūti norādīt uz kādu konkrētu digitālā euro veidu. ECB un euro zonas valstu centrālo banku eksperti noteikuši virkni digitālā euro pamatprasību, piemēram, vieglu pieejamību, stabilitāti, drošību, efektivitāti, privātumu un atbilstību tiesību aktiem. Tās mums palīdzēs definēt digitālā euro iespējamo veidolu.

Pat ja līdz šim digitālais euro nav bijis nepieciešams, mums jābūt gataviem brīdim, kad tas būs nepieciešams.

Vai ECB nodrošinās digitālā euro pārvaldību?

ECB Eiropas iedzīvotāju vārdā ir atbildīga par euro gan banknošu, gan digitālā formā. Vēlamies nodrošināt, lai tiek saglabāta mūsu naudas vērtība un jebkāda veida digitālā euro lietošanu galu galā aizsargā un regulē centrālā banka.

Neraugoties uz digitālā euro dizainu un funkcijām tas būtu elektronisks centrālās bankas naudas līdzekļu veids, kas pieejams visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem (līdzīgi kā banknotes, tikai digitālā veidā) ātrai, vienkāršai un drošai ikdienas maksājumu veikšanai.

Kāpēc digitālais euro nebūtu kriptoaktīvs?

Kriptoaktīvi būtiski atšķiras no centrālās bankas naudas līdzekļiem – to cenas ir svārstīgas, jo tiem nepiemīt nekāda patiesa vērtība un tos nepārstāv neviena uzticama iestāde.

Lietotāji varētu uzticēties digitālajam euro tieši tāpat kā skaidrajai naudai, jo tos abus pārstāvētu centrālā banka. Tādi kriptoaktīvi kā stabilās krioptomonētas nenodrošina šādu uzticamības līmeni.

Noderīga informācija "Kas ir Bitcoin?"

Vēlamies uzzināt jūsu viedokli!

Līdzīgi kā ikdienā lietotā euro gadījumā arī digitālā euro dizainam jāapmierina plaša lietotāju loka vajadzības. Tāpēc, veicot jebkādu novērtējumu, pilnībā jāņem vērā tā iespējamā ietekme, piemēram, uz monetāro politiku un finanšu stabilitāti.

Esam uzsākuši sabiedrisko apspriešanu – izsakiet savu viedokli līdz 21.01.2021.!

Vai jums ir jautājumi? Sūtiet mums e-pastu.

Jauna Eiropas mēroga maksājumu perspektīva

Maksājumu jomā notiek būtiskas pārmaiņas un centrālajām bankām ir vitāli svarīga loma šajā procesā. Eiropas maksājumiem jābalstās uz konkurētspējīgu un inovatīvu tirgu, kas spēj apmierināt patērētāju pieprasījumu, vienlaikus saglabājot Eiropas suverenitāti. Šajā kontekstā mēs esam izstrādājuši visaptverošu maksājumu stratēģiju digitālajam laikmetam.

Noskatieties ECB konferences spilgtākos momentus

Digitālais euro digitālajā laikmetā

Digitālais euro būtu Eiropas progresa un integrācijas digitālais simbols, atzīmēja ECB Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta), prezentējot ziņojumu par digitālo euro. Kopš euro ieviešanas ECB pienākums bijis nosargāt iedzīvotāju uzticēšanos mūsu valūtai. Līdztekus skaidrajai naudai digitālais euro būtu pieejams ikvienam, piedāvājot lielāku izvēli un vieglāku piekļuvi dažādiem maksāšanas veidiem.

Noskatieties uzklausīšanu Eiropas Parlamentā

Runas, intervijas un publikācijas