content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Skaitmeninis euras

ECB, kaip euro sergėtojas, teikia šią valiutą dviem formomis: leidžia banknotus ir vykdo elektroninius indėlių pervedimus bankams ir kitoms finansų įstaigoms.

Skaitmeninimas išplito į visas mūsų gyvenimo sritis. Jis pakeitė ir mūsų mokėjimo įpročius. Šiais moderniais laikais skaitmeninis euras padėtų užtikrinti euro zonos piliečiams nemokamą galimybę naudotis paprasta, visuotinai pripažįstama, nerizikinga ir patikima mokėjimo priemone. Skaitmeniniai eurai būtų visiems piliečiams ir įmonėms prieinami centrinio banko pinigai elektronine forma – kaip skaitmeniniai banknotai. Skaitmeniniu euru siekiama ne pakeisti grynuosius pinigus, o juos papildyti. Kartu šios priemonės suteikia žmonėms daugiau galimybių rinktis, kaip mokėti, ir sudaro palankesnes sąlygas tai daryti – visa tai didina finansinę įtrauktį.

Eurosistemoje ir toliau bus užtikrinama, kad visoje euro zonoje piliečiai turėtų prieigą prie eurų banknotų ir monetų.

„Euras priklauso europiečiams ir mūsų pareiga – jį saugoti. Turime būti pasirengę įvesti skaitmeninį eurą, jei kiltų toks poreikis.“

ECB Pirmininkė Christinė Lagarde

Kodėl reikalingas skaitmeninis euras?

Skaitmeniniais eurais kasdienius mokėjimus galėtumėte atlikti greičiau, paprasčiau ir saugiau. Jie prisidėtų prie Europos ekonomikos skaitmeninimo ir padėtų skatinti inovacijas mažmeninių mokėjimų srityje.

Kad pinigai ir toliau tinkamai tarnautų europiečiams, ECB ir euro zonos nacionaliniai centriniai bankai tiria skaitmeninio euro teikiamą naudą ir su juo susijusią riziką.

Atskaita apie skaitmeninį eurą

Kuo dar naudingas skaitmeninis euras?

Skaitmeninis euras išsaugotų euro mums visiems jau teikiamą naudą. Jis būtų parankus situacijose, kai pirmenybė teikiama jau ne gryniesiems pinigams.

Pavyzdžiui, jis padėtų sušvelninti ekstremalių situacijų – gaivalinių nelaimių ar pandemijos – padarinius, kai būtų nebeįmanoma naudotis tradicinėmis mokėjimo paslaugomis. Skaitmeninis euras taip pat būtų labai svarbus tuo atveju, jei būtų pradėta intensyviai naudotis užsienio šalių skaitmeninėmis mokėjimo priemonėmis ir dėl to euro zonoje iškiltų pavojus finansiniam stabilumui ir monetariniam suverenumui.

Kada jis bus parengtas?

Šiame parengiamajame etape kuriame koncepciją, pradedame praktinius eksperimentus su galimais dizaino variantais ir kalbamės su suinteresuotaisiais subjektais bei tarptautiniais partneriais. Įpusėjus 2021 m., spręsime, ar pradėti skaitmeninio euro projektą. Po to prasidės vartotojo reikalavimų ir paslaugų teikėjų tyrimo etapas.

Saugiai, prieinamai ir veiksmingai skaitmeninei valiutai sukurti prireiktų nemažai laiko. Užtikrinsime, kad mūsų naudojamos mokėjimo sistemos atitiktų jas naudojančių žmonių poreikius.

„Turime užtikrinti, kad euras būtų tinkamas naudoti ir ateityje. Negalime nieko nedaryti.“

ECB vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta

Išanalizavome galimą skaitmeninio euro naudą ir su juo susijusius iššūkius

Kaip jis galėtų atrodyti?

Dar per anksti pasakyti, kokio tipo bus skaitmeninis euras. ECB ir euro zonos nacionalinių centrinių bankų ekspertai parengė pagrindinius skaitmeniniam eurui keliamus reikalavimus, kaip antai lengvas prieinamumas, patikimumas, saugumas, veiksmingumas, privatumas ir atitiktis teisės aktams. Šie reikalavimai mums padės apibrėžti, kaip skaitmeninis euras galėtų atrodyti.

Net jei iki šiol skaitmeninis euras ir nebuvo būtinas, turime būti pasirengę jį išleisti, jei ir kai tokia būtinybė atsiras.

Ar ECB bus atsakingas už skaitmeninį eurą?

ECB yra euro – nesvarbu, ar jis būtų fiziniai banknotai, ar skaitmeninės formos – saugotojas Europos gyventojų vardu. Norime užtikrinti, kad būtų išsaugota mūsų pinigų vertė ir kad bet kokios formos skaitmeninį eurą galiausiai saugotų ir reguliuotų centrinis bankas.

Kad ir kokio dizaino ir kokiu būdu naudojami, skaitmeniniai eurai būtų visiems piliečiams ir įmonėms prieinami centrinio banko pinigai elektronine forma – kaip skaitmeniniai banknotai. Jais kasdienius mokėjimus būtų galima atlikti greitai, paprastai ir saugiai.

Kodėl skaitmeninis euras nebūtų kriptoturtas?

Kriptoturtas iš esmės skiriasi nuo centrinio banko pinigų: jo kaina svyruoja, nes jis neturi savosios vertės ir jo neužtikrina jokia patikima institucija.

Skaitmeninį eurą naudojantys žmonės juo pasitikėtų taip pat, kaip ir grynaisiais pinigais, nes tiek juo, tiek grynaisiais pinigais rūpinasi centrinis bankas, ko negalima pasakyti apie kriptoturtą, pavyzdžiui, stabilizuotąją virtualiąją valiutą.

Paaiškinimas – Kas yra bitkoinas?

Išsakykite savo nuomonę

Kaip ir euro, kurį naudojame kasdien, skaitmeninio euro dizainas turėtų atitikti įvairių vartotojų poreikius. Todėl vertinant dizainą būtina atsižvelgti į visas galimas jo pasekmes, pavyzdžiui, pinigų politikai ir finansiniam stabilumui.

Pradėjome viešas konsultacijas – išsakykite savo nuomonę iki 2021 m. sausio 12 d.

Turite klausimų? Rašykite mums.

Naujos galimybės mokėjimams visoje Europoje

Mokėjimai keičiasi iš esmės, ir pagrindinis vaidmuo šiame procese tenka centriniams bankams. Europinius mokėjimus turi skatinti konkurencinga ir novatoriška rinka, pajėgi patenkinti vartotojų poreikius ir tuo pačiu išsaugoti Europos suverenumą. Turėdami tai omenyje, parengėme išsamią mokėjimų skaitmeninėje eroje strategiją.

Ryškiausios ECB konferencijos akimirkos

Skaitmeninis euras skaitmeninei erai

Pristatydamas ataskaitą apie skaitmeninį eurą, ECB vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta sakė, kad skaitmeninis euras būtų Europos pažangos ir integracijos skaitmeninis simbolis. Nuo pat euro įvedimo ECB buvo atsakingas už piliečių pasitikėjimo šia valiuta išsaugojimą. Kaip ir grynieji pinigai, skaitmeninis euras būtų prieinamas visiems. Be to, jis užtikrintų didesnę mokėjimo būdų įvairovę ir geresnes galimybes jais naudotis.

Žiūrėti klausymą Europos Parlamente

Kalbos, interviu ir leidiniai