content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Digitaalne euro

EKP kui euro kaitsja tagab vääringu kättesaadavuse kahel kujul: EKP emiteerib pangatähti ning teeb elektroonilisi ülekandeid pankadele ja teistele finantsasutustele.

Digitehnoloogia on juba haaranud kõiki eluvaldkondi, puudutades muu hulgas makseviise, mida inimesed kasutavad. Sellel uuel ajajärgul tagaks digitaalne euro euroala riikide kodanikele tasuta juurdepääsu üleilmselt tunnustatud lihtsale, turvalisele ja usaldusväärsele maksevahendile.

Digitaalse euro all mõeldakse keskpangaraha, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav kõigile üksikisikutele ja ettevõtetele. Digitaalse euro eesmärk on sularaha rolli täiendada, mitte seda asendada. Nende kahe kooslus pakub inimestele maksete tegemisel rohkem valikuvõimalusi ja ühtlasi lihtsustab seda, suurendades finantsalast kaasatust.

Eurosüsteem tagab kogu euroalal kõigile elanikele jätkuvalt europangatähtede ja -müntide kättesaadavuse.

„Euro kuulub eurooplastele ja meie ülesanne on olla selle kaitsja. Peame olema valmis digitaalse euro kasutuselevõtuks, kui tekib vajadus seda teha.”

EKP president Christine Lagarde

Milleks on vaja digitaalset eurot?

Digitaalne euro muudaks igapäevased maksed kiiremaks, lihtsamaks ja turvalisemaks. See toetaks Euroopa majanduse digiteerimist ja edendaks aktiivselt innovatsiooni jaemaksete valdkonnas.

EKP ja euroala riikide keskpangad analüüsivad kaasnevaid hüvesid ja riske, et ühisvääring teeniks Euroopa kodanike huve ka edaspidi hästi.

Aruanne digitaalse euro kohta

Millised on digitaalse euro muud eelised?

Digitaalne euro säilitaks kõik hüved, mida euro meile tavapäraselt pakub, ning võimaldaks toime tulla juhul, kui inimesed ei eelista enam kasutada sularaha.

See aitaks leevendada erakorraliste sündmuste, näiteks loodusõnnetuste või pandeemiate mõju olukorras, kus traditsioonilised makseteenused ei pruugi enam toimida. Samuti oleks sellel äärmiselt oluline roll juhul, kui inimesed hakkaksid kasutama euroalaväliseid digitaalseid maksevahendeid, sest see võib kahjustada euroala finantsstabiilsust ja rahapoliitilist suveräänsust.

Millal saab digitaalne euro valmis?

Ettevalmistusetapis tegeleme digitaalse euro mõiste määratlemisega, alustame võimalike lahenduste katsetamist ning korraldame arutelusid sidusrühmade ja rahvusvaheliste partneritega. Otsus digitaalse euro projekti käivitamise kohta tehakse 2021. aasta keskel. Sellele järgneb uurimisetapp, mis keskendub kasutajanõuetele ja teenusepakkujatele.

Turvalise, lihtsalt juurdepääsetava ja tõhusa digitaalse vääringu väljatöötamiseks kulub aega. Tagame, et maksesüsteemid on alati vastavuses nende kasutajate vajadustega.

„Peame tagama, et ühisvääring peab ajaga sammu. Tegevusetus ei tule kõne alla.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Oleme analüüsinud digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevaid võimalikke hüvesid ja probleeme

Milline võiks digitaalne euro olla?

Digitaalse euro täpset olemust on veel liiga vara kirjeldada. EKP ja euroala riikide keskpankade eksperdid on sõnastanud mitu olulist põhikriteeriumit, mida digitaalne euro peab täitma. See peab olema lihtsalt juurdepääsetav, stabiilne, turvaline, tõhus ning vastama andmekaitse- ja õigusnõuetele. Neist kriteeriumitest lähtudes saame digitaalset eurot edasi arendada.

Isegi kui seni ei ole digitaalne euro vajalik olnud, peaksime olema valmis, kui olukord seda nõuab.

Kas EKP hakkab digitaalset eurot haldama?

EKP on Euroopa kodanike nimel tegutsev euro haldaja. See hõlmab nii europangatähti kui ka eurot digitaalsel kujul. Soovime tagada, et ühisraha väärtus säilib ning et keskpank kaitseks ja reguleeriks mis tahes kujul digitaalset eurot.

Digitaalse euro all (olenemata selle konkreetsest lahendusest ja funktsioonidest) mõeldakse keskpangaraha, mis on elektroonilisel kujul kättesaadav kõigile üksikisikutele ja ettevõtetele. Nii nagu pangatähti saaks ka digitaalset eurot kasutada igapäevamaksete kiireks, lihtsaks ja turvaliseks arveldamiseks.

Miks ei oleks digitaalse euro puhul tegu krüptovaraga?

Krüptovarad on keskpangarahast põhimõtteliselt erinevad: nende hinnad kõiguvad, kuna krüptovaral puudub tegelik väärtus, ning neid ei toeta ükski usaldusväärne finantsasutus.

Digitaalne euro seevastu oleks kasutajate jaoks sama usaldusväärne kui sularaha, sest need mõlemad on keskpanga poolt tagatud. Krüptovaradel (nt stabiilsed krüptovarad) selline kaitse puudub.

Mis on bitcoin?

Jaga meiega oma arvamust!

Nii nagu igapäevakasutuses olevad pangatähed peab ka digitaalse euro lahendus vastama laia kasutajateringi vajadustele. Seepärast tuleb hinnangutes arvesse võtta kõiki viise, kuidas digitaalne euro võib mõjutada näiteks rahapoliitikat ja finantsstabiilsust.

Alanud on avalik konsultatsioon: ootame teie arvamusi kuni 12. jaanuarini 2021.

Küsimuste korral palume võtta ühendust meili teel.

Uued väljavaated üleeuroopaliste maksete tegemisel

Maksete valdkonnas toimuvad suured muudatused ja keskpankadel on sealjuures täita oluline roll. Maksete tegemist Euroopas peab toetama konkurentsivõimeline ja uuenduslik turg, mis suudab rahuldada klientide nõudlust, säilitades samal ajal Euroopa suveräänsuse. Sellest lähtudes on EKP koostanud digitaalajastu põhjaliku maksestrateegia.

Tähtsamad hetked EKP korraldatud konverentsilt

Digitaalne euro digitaalajastul

Digitaalse euro aruannet esitledes märkis EKP juhatuse liige Fabio Panetta, et digitaalne euro oleks Euroopa edukuse ja lõimumise sümbol. Alates euro kasutuselevõtust on EKP ülesandeks olnud säilitada kodanike usaldus ühisvääringu suhtes. Nii nagu sularaha oleks ka digitaalne euro kättesaadav kõigile ning pakuks rohkem valikuid ja hõlpsamat juurdepääsu makseviisidele.

Kuulamine Euroopa Parlamendis

Kõned, intervjuud ja väljaanded