content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Ψηφιακό ευρώ

Η ΕΚΤ, ως θεματοφύλακας του ευρώ, παρέχει το νόμισμα σε δύο μορφές: εκδίδουμε τραπεζογραμμάτια και μεταφέρουμε ηλεκτρονικές καταθέσεις σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πληρωμές. Σε αυτήν τη νέα εποχή, το ψηφιακό ευρώ θα εξασφάλιζε ότι οι πολίτες της ζώνης του ευρώ μπορούν να διατηρούν ελεύθερη πρόσβαση σε ένα απλό, καθολικά αποδεκτό, ασφαλές και αξιόπιστο μέσο πληρωμής.

Το ψηφιακό ευρώ θα ήταν μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος κεντρικής τράπεζας στην οποία θα είχαν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και όλες οι επιχειρήσεις – όπως τα τραπεζογραμμάτια, αλλά σε ψηφιακή μορφή. Σκοπός του δεν θα ήταν να αντικαταστήσει τα μετρητά, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς αυτά. Ο συνδυασμός αυτός δίνει στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές και διευκολύνει τις πληρωμές τους, πράγμα που ενισχύει τη χρηματοπιστωτική ενσωμάτωση.

Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ σε όλη τη ζώνη του ευρώ.

«Το ευρώ ανήκει στους Ευρωπαίους και εμείς είμαστε οι θεματοφύλακές του. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εκδώσουμε ψηφιακό ευρώ, εφόσον προκύψει η ανάγκη.»

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

Γιατί ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα καθιστούσε τις καθημερινές πληρωμές ταχύτερες, ευκολότερες και ασφαλέστερες. Θα μπορούσε να στηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ενθαρρύνει ενεργά την καινοτομία στις πληρωμές μικρής αξίας.

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ διερευνούν τα οφέλη και τους κινδύνους ώστε το νόμισμα να συνεχίσει να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Έκθεση για το ψηφιακό ευρώ

Ποια άλλα οφέλη έχει το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ θα διατηρούσε τα οφέλη που το ευρώ παρέχει σε όλους μας. Θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση καταστάσεων στις οποίες οι άνθρωποι δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούν μετρητά.

Θα βοηθούσε στην άμβλυνση των επιπτώσεων ακραίων γεγονότων – όπως φυσικές καταστροφές ή πανδημίες – όταν οι παραδοσιακές υπηρεσίες πληρωμών μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Θα μπορούσε επίσης να αποβεί καίριας σημασίας εάν οι άνθρωποι αποφάσιζαν να στραφούν σε ξένα ψηφιακά μέσα πληρωμής, πράγμα που ίσως θα υπονόμευε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη νομισματική κυριαρχία στη ζώνη του ευρώ.

Πότε θα είναι έτοιμο;

Κατά τη φάση προετοιμασίας, οι εργασίες μας επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της συνολικής ιδέας, στην έναρξη δοκιμών πιθανών σχεδίων και στη συζήτηση με ενδιαφερόμενα μέρη και διεθνείς εταίρους. Προς τα μέσα του 2021 θα αποφασίσουμε αν θα δρομολογήσουμε το έργο για το ψηφιακό ευρώ. Θα ακολουθήσει φάση έρευνας σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών και τους παρόχους υπηρεσιών.

Θα χρειαστεί χρόνος για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και αποδοτικού ψηφιακού νομίσματος. Θα διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πληρωμές συμβαδίζουν με τις ανάγκες όσων τα χρησιμοποιούν.

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το νόμισμά μας είναι κατάλληλο για το μέλλον. Η αδράνεια δεν είναι επιλογή.»

Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ

Έχουμε αναλύσει τα πιθανά οφέλη και τις πιθανές προκλήσεις του ψηφιακού ευρώ

Ποια θα μπορούσε να είναι η μορφή του;

Είναι πολύ νωρίς για να προσδιορίσουμε κάποιον συγκεκριμένο τύπο ψηφιακού ευρώ. Εμπειρογνώμονες από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ έχουν καθορίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις για το ψηφιακό ευρώ, όπως εύκολη πρόσβαση, σταθερότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα, προστασία προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωση με τον νόμο. Αυτές οι απαιτήσεις θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε και το ποια θα είναι η μορφή του.

Ακόμη και αν το ψηφιακό ευρώ δεν ήταν απαραίτητο μέχρι σήμερα, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν και εφόσον οι εξελίξεις το απαιτήσουν.

Η ΕΚΤ θα διαχειρίζεται το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΤ είναι ο θεματοφύλακας του ευρώ, είτε με τη μορφή τραπεζογραμματίων είτε σε ψηφιακή μορφή, για λογαριασμό των Ευρωπαίων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η αξία του νομίσματός μας διατηρείται και ότι κάθε μορφή ψηφιακού ευρώ διαφυλάσσεται και ρυθμίζεται τελικά από την κεντρική τράπεζα.

Όποιος και αν είναι ο σχεδιασμός και όπως και να λειτουργεί το ψηφιακό ευρώ, μιλάμε για μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος κεντρικής τράπεζας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις – όπως τα τραπεζογραμμάτια, αλλά σε ψηφιακή μορφή – για να κάνουν τις καθημερινές πληρωμές τους γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια.

Γιατί το ψηφιακό ευρώ δεν ισοδυναμεί με κρυπτοστοιχείο;

Τα κρυπτοστοιχεία είναι κατ’ ουσία διαφορετικά από το χρήμα κεντρικής τράπεζας: οι τιμές τους είναι ασταθείς επειδή δεν έχουν καμία εγγενή αξία και δεν υπάρχει αξιόπιστο θεσμικό όργανο που να τα υποστηρίζει.

Όσοι θα χρησιμοποιούν το ψηφιακό ευρώ θα μπορούν να το εμπιστεύονται όσο και τα μετρητά, δεδομένου ότι και τα δύο υποστηρίζονται από μια κεντρική τράπεζα, κάτι που τα κρυπτοστοιχεία όπως τα σταθερά κρυπτονομίσματα (stablecoins) δεν μπορούν να προσφέρουν.

Επεξήγηση: Τι είναι το bitcoin;

Μοιραστείτε τη γνώμη σας μαζί μας!

Όπως ισχύει και για το ευρώ που ήδη χρησιμοποιούμε καθημερινά, ο σχεδιασμός του ψηφιακού ευρώ θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες ευρύτερου συνόλου χρηστών. Συνεπώς, στην αξιολόγηση πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι προεκτάσεις του, π.χ. για τη νομισματική πολιτική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Έχουμε ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση: πείτε μας τη γνώμη σας μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2021!

Έχετε απορίες; Στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα.

Νέος ορίζοντας για τις πληρωμές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

Στον τομέα των πληρωμών σημειώνονται ριζικές αλλαγές και οι κεντρικές τράπεζες θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία. Οι πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποστηρίζονται από μια ανταγωνιστική και καινοτόμο αγορά που να είναι ικανή να αντιμετωπίσει την καταναλωτική ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Σε αυτό το περιβάλλον καταρτίσαμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική πληρωμών για την ψηφιακή εποχή.

Ρίξτε μια ματιά στα κυριότερα σημεία του συνεδρίου της ΕΚΤ

Ένα ψηφιακό ευρώ για την ψηφιακή εποχή

Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελούσε ψηφιακό σύμβολο προόδου και ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, δήλωσε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση της έκθεσης για το ψηφιακό ευρώ. Από την εισαγωγή του ευρώ και μετά, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο νόμισμά μας. Μαζί με τα μετρητά, το ψηφιακό ευρώ θα ήταν προσβάσιμο από όλους και θα εξασφάλιζε περισσότερες επιλογές και ευκολότερη πρόσβαση σε τρόπους πληρωμής.

Δείτε την ακρόαση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ομιλίες, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις