content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Digitální euro

ECB jako strážkyně eura poskytuje tuto měnu ve dvou podobách: vydáváme bankovky a převádíme do bank a dalších finančních institucí elektronické vklady.

Digitalizace se rozšířila do všech sfér našeho života a změnila způsob, jakým platíme. V této nové éře by digitální euro obyvatelům eurozóny zaručilo možnost zachovat si bezplatný přístup k jednoduchému, všeobecně přijímanému, bezpečnému a důvěryhodnému platebnímu prostředku. Bylo by elektronickou podobou peněz centrální banky a k dispozici všem občanům a podnikům – podobně jako bankovky –, avšak v digitální podobě. Digitální euro nemá hotovost nahrazovat, ale spíše ji doplňovat. Společně nabízejí lidem více možností, jak platit. Současně jim placení usnadňuje a zvyšuje tak finanční inkluzi.

Eurosystém bude nadále zajišťovat, aby všichni občané měli k eurobankovkám a mincím přístup v celé eurozóně.

„Euro patří Evropanům a my jej strážíme. Měli bychom být připraveni na vydání digitálního eura, pokud by taková potřeba nastala.“

Christine Lagardeová, prezidentka ECB

Proč digitální euro?

Díky digitálnímu euru by vaše denní platby byly rychlejší, jednodušší a bezpečnější. Mohlo by podpořit digitalizaci evropského hospodářství a aktivně podporovat inovace v oblasti maloobchodních plateb.

ECB a národní centrální banky zemí eurozóny zkoumají výhody a rizika, aby peníze Evropanům i nadále dobře sloužily.

Zpráva o digitálním euru

Jaké jsou další výhody digitálního eura?

Digitální euro by zachovalo výhody, které nám všem euro přináší. Pomohlo by řešit situace, kdy lidé již neupřednostňují hotovost.

Pomohlo by zmírnit dopad extrémních jevů, jako jsou přírodní katastrofy nebo pandemie, kdy tradiční platební služby již nemusí fungovat. Zásadní úlohu by mohlo hrát také to, kdyby lidé začali používat zahraniční digitální platební prostředky, což by mohlo ohrozit finanční stabilitu a měnovou suverenitu v eurozóně.

Kdy jej budeme moci začít používat?

Během přípravné fáze pracujeme na koncepci, zahajujeme praktické experimentování s možnými návrhy a vedeme diskuse se zúčastněnými stranami a mezinárodními partnery. Zhruba v polovině roku 2021 se rozhodneme, zda projekt digitálního eura zahájíme. Poté bude následovat fáze zjišťování požadavků uživatelů a poskytovatelů služeb.

Vytvoření bezpečné, přístupné a efektivní digitální měny by si vyžádalo určitý čas. Zajistíme, aby platební systémy, které používáme, odpovídaly potřebám lidí, kteří je využívají.

„Musíme zajistit, aby naše měna byla připravena pro budoucnost. Nečinnost není alternativou.“

Fabio Panetta, člen Výkonné rady ECB

Analyzovali jsme možné přínosy a výzvy digitálního eura

Jakou by mohlo mít podobu?

Na určení konkrétní podoby digitálního eura je příliš brzy. Odborníci z ECB a národních centrálních bank zemí eurozóny stanovili pro digitální euro řadu základních požadavků, jako je snadná dostupnost, spolehlivost, bezpečnost, efektivnost, ochrana osobních údajů a dodržování právních předpisů. Ty nám pomohou definovat, jak by mohlo vypadat.

I když digitální euro dosud nebylo nutné, měli bychom být připraveni, pokud si to vývoj vyžádá.

Bude digitální euro spravovat ECB?

ECB je jménem evropských občanů „správkyní“ eura, ať už jako bankovek nebo eura v digitální podobě. Chceme zajistit, aby byla zachována hodnota našich peněz a aby jakákoli podoba digitálního eura byla v konečném důsledku chráněna a regulována centrální bankou.

Ať už jsou podoba a fungování digitálního eura jakékoli, bylo by elektronickou podobou peněz centrální banky a k dispozici všem občanům a podnikům – podobně jako bankovky –, avšak v digitální formě. Díky němu by bylo možné provádět běžné platby rychle, snadno a bezpečně.

Proč by digitální euro nebylo kryptoaktivem?

Kryptoaktiva se zásadně liší od peněz centrální banky: jejich ceny kolísají, protože nemají žádnou vnitřní hodnotu a neexistuje žádná spolehlivá instituce, která za nimi stojí.

Lidé používající digitální euro by k němu měli stejnou míru důvěry jako k hotovosti, neboť za oběma platebními prostředky stojí centrální banka. Kryptoaktiva, jako jsou stablecoins, nic takového zajistit nemohou.

ECB vysvětluje: Co je to bitcoin?

Podělte se s námi o svůj názor!

Stejně jako euro, které každý den už používáme, by podoba digitálního eura měla odpovídat potřebám široké škály uživatelů. Každé hodnocení musí proto vzít v úvahu všechny jeho důsledky, například pro měnovou politiku a finanční stabilitu.

Zahájili jsme veřejnou konzultaci – řekněte nám svůj názor do 12. ledna 2021!

Chcete se na něco zeptat? Pošlete nám e-mail.

Nový horizont pro celoevropské platby

Platby doznávají zásadních změn a centrální banky hrají v tomto procesu důležitou roli. Evropské platby musí být podpořeny konkurenčním a inovativním trhem, který je schopen uspokojovat spotřebitelskou poptávku při zachování evropské suverenity. V této souvislosti jsme pro digitální věk stanovili komplexní platební strategii.

Podívejte se na nejdůležitější body konference ECB

Digitální euro pro digitální věk

Digitální euro by bylo digitálním symbolem pokroku a integrace v Evropě, řekl člen Výkonné rady Fabio Panetta při prezentaci zprávy o digitálním euru. Od zavedení eura je ECB odpovědná za zachování důvěry občanů v naši měnu. Digitální euro by bylo spolu s hotovostí přístupné všem a díky němu by se rozšířil výběr a usnadnil přístup k placení.

Sledovat slyšení v Evropském parlamentu

Projevy, rozhovory a publikace