content here is the anonymously transparent proxied version of ecb.europa.eu   X
Menu

Цифрово евро

ЕЦБ като пазител на еврото предоставя пари в две форми – емитираме банкноти и прехвърляме електронни депозити на банки и други финансови институции.

Цифровизацията се разпространи във всички сфери на нашия живот и промени начина, по който плащаме. В тази нова ера цифровото евро би гарантирало, че гражданите в еврозоната могат да запазят свободен достъп до прости, всеобщо приети, сигурни и надеждни платежни средства. Цифровото евро би представлявало електронна форма на централнобанкови пари, достъпни за всички граждани и фирми – също като банкнотите, но в цифрова форма. То няма за цел да замени парите в брой, а по-скоро да ги допълни. Заедно те дават на хората повече възможности за избор как да плащат и улесняват това, като увеличават финансовото приобщаване.

Евросистемата ще продължи да се грижи всички граждани да имат достъп до евробанкноти и монети навсякъде в еврозоната.

„Еврото принадлежи на европейците и ние сме неговият пазител. Трябва да бъдем готови да емитираме цифрово евро, ако възникне необходимост от това.“

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

Каква е ползата от цифрово евро?

Цифровото евро би направило ежедневните Ви плащания по-бързи, по-лесни и по-сигурни. То би могло да подпомогне цифровизацията на европейската икономика и активно да насърчи иновациите в плащанията на дребно.

ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната проучват ползите и рисковете, така че парите да продължат да служат добре на европейците.

Доклад относно цифрово евро

Какви други ползи би имало от цифрово евро?

Цифровото евро би запазило ползите, които еврото носи на всички ни. То би помогнало за справяне със ситуации, в които хората вече не предпочитат пари в брой.

Би способствало за смекчаване на последиците от екстремни събития, като например природни бедствия или пандемии, когато е възможно традиционните платежни услуги вече да не функционират. Освен това то би могло да има решаващо значение, ако хората се насочат към чуждестранни цифрови платежни средства, което може да подкопае финансовата стабилност и паричния суверенитет в еврозоната.

Кога ще бъде готово?

През подготвителния етап работим по концепцията, като започваме практически експерименти по възможни параметри и обсъждаме със заинтересованите страни и международните партньори. Към средата на 2021 г. ще решим дали да стартираме проект за цифрово евро. Това ще бъде последвано от етап на проучване на изискванията на потребителите и доставчиците на услуги.

Разработването на сигурна, достъпна и ефективна цифрова валута ще отнеме време. Ще се уверим, че системите, които използваме за плащания, съответстват на нуждите на хората, които ги използват.

„Трябва да сме сигурни, че нашата валута е годна за бъдещето. Не можем да бездействаме.“

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Анализирахме възможните ползи и предизвикателства, свързани с цифровото евро

Как би изглеждало?

Твърде рано е да се определи какъвто и да е конкретен вид на цифровото евро. Експерти от ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната определиха редица основни изисквания към цифровото евро, като например лесна достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда то.

Въпреки че до момента не е било необходимо цифрово евро, трябва да сме готови, ако и когато обстоятелствата го наложат.

ЕЦБ ли ще управлява цифровото евро?

ЕЦБ се грижи за еврото от името на гражданите на Европа, било то във вид на банкноти или в цифрова форма,. Искаме да гарантираме, че стойността на нашите пари се запазва и че всякаква форма на цифрово евро в крайна сметка е защитена и регулирана от централната банка.

Както и да бъде замислено, както и да функционира цифровото евро, то би представлявало електронна форма на централнобанкови пари, достъпни за всички граждани и предприятия – също като банкнотите, но в цифрова форма, така че те да могат да извършват текущите си плащания бързо, лесно и сигурно.

Защо цифровото евро не би представлявало криптоактив?

Криптоактивите са същностно различни от централнобанковите пари – цените им варират, защото те нямат присъща стойност и зад тях не стои надеждна институция.

Хората, които използват цифрово евро, биха имали същото ниво на доверие, както към парите в брой, тъй като и двете са подкрепени от централна банка – нещо, което криптоактиви като така наречените „стабилни валути“ не могат да осигурят.

Обяснителна статия: Какво представлява биткойн?

Споделете с нас мнението си!

Също като еврото, което вече използваме всекидневно, начинът, по който би изглеждало цифровото евро, трябва да отговаря на нуждите на широк кръг потребители. Затова всяка оценка трябва да вземе предвид всички последици, например за паричната политика и за финансовата стабилност.

Започнахме публична консултация: изразете мнението си до 12 януари 2021 г.!

Имате въпроси? Изпратете ни имейл.

Нов хоризонт за общоевропейските плащания

В плащанията настъпват фундаментални промени и в този процес централните банки трябва да изпълняват ключова роля. Европейските плащания трябва да се опират на конкурентен и иновативен пазар, способен да посрещне търсенето на клиентите, запазвайки същевременно суверенитета на Европа. В този контекст ние създадохме задълбочена стратегия за плащанията за цифровата епоха.

Вижте най-важните моменти от конференцията на ЕЦБ

Цифрово евро за цифровата епоха

Цифровото евро е цифров символ на прогреса и интеграцията в Европа, заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета, представяйки доклада за цифровото евро. От въвеждането на еврото насам ЕЦБ носи отговорността за запазването на доверието на гражданите в нашата валута. Наред с парите в брой цифровото евро би било достъпно за всички и би предоставяло по-голям избор и по-лесен достъп до начини на плащане.

Гледайте изслушването в Европейския парламент

Речи, интервюта и публикации